Μονάδες Δραστηριότητας

Το Moodle περιέχει μια μεγάλη κλίμακα μονάδων δραστηριότητας οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σταδιακή ανάπτυξη κάθε τύπου μαθήματος.


 Exercise

Μια άσκηση είναι μια απλή αλλά ισχυρή εκχώρηση . Σε μια άσκηση ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να κάνουν ένα κομμάτι πρακτικής εργασίας.Θα μπορούσε ένα δοκίμιο ή μια έκθεση προετοιμάζοντας μία παρουσίαση, κ.α .'Οταν οι μαθητές κάνουν μία εργασία μπορούν να ελέγχουν την εργασία τους πρίν την υποβάλλουν στον εκπαιδευτή.Μόλις υποβληθεί ο εκπαιδευτής αξιολογεί την εργασίας ο ίδιος. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να βελτιώσει την εργασία του και να την υποβάλλει ξανά .Ο τελικός βαθμός είναι βασισμένος στο πόσο καλά ο σπουδαστής αξιολόγησε την εργασία του και απο την ίδια την εργασία..

 Exercise

Μια άσκηση είναι μια απλή αλλά ισχυρή εκχώρηση . Σε μια άσκηση ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να κάνουν ένα κομμάτι πρακτικής εργασίας.Θα μπορούσε ένα δοκίμιο ή μια έκθεση προετοιμάζοντας μία παρουσίαση, κ.α .'Οταν οι μαθητές κάνουν μία εργασία μπορούν να ελέγχουν την εργασία τους πρίν την υποβάλλουν στον εκπαιδευτή.Μόλις υποβληθεί ο εκπαιδευτής αξιολογεί την εργασίας ο ίδιος. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να βελτιώσει την εργασία του και να την υποβάλλει ξανά .Ο τελικός βαθμός είναι βασισμένος στο πόσο καλά ο σπουδαστής αξιολόγησε την εργασία του και απο την ίδια την εργασία..

 Exercise

Μια άσκηση είναι μια απλή αλλά ισχυρή εκχώρηση . Σε μια άσκηση ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να κάνουν ένα κομμάτι πρακτικής εργασίας.Θα μπορούσε ένα δοκίμιο ή μια έκθεση προετοιμάζοντας μία παρουσίαση, κ.α .'Οταν οι μαθητές κάνουν μία εργασία μπορούν να ελέγχουν την εργασία τους πρίν την υποβάλλουν στον εκπαιδευτή.Μόλις υποβληθεί ο εκπαιδευτής αξιολογεί την εργασίας ο ίδιος. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να βελτιώσει την εργασία του και να την υποβάλλει ξανά .Ο τελικός βαθμός είναι βασισμένος στο πόσο καλά ο σπουδαστής αξιολόγησε την εργασία του και απο την ίδια την εργασία..

 Επιλογές

  Μια δραστηριότητα επιλογής είναι πολύ απλή - ο καθηγητής κάνει μια ερώτηση και καθορίζει μια επιλογή πολλαπλών απαντήσεων.Μπορεί να φανεί χρήσιμη σαν μια γρήγορη ψηφοφορία για να υποκινήσει τη σκέψη για ένα θέμα, για να επιτρέψει στην τάξη να ψηφίσει μια κατεύθυνση για το μάθημα ή για να συγκεντρώσει τη συγκατάθεση για την έρευνα.


 Αναθέσεις

  Οι αναθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή να καθορίσει μια εργασία που απαιτεί από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό μήνυμα (οποιασδήποτε μορφής) και να το υποβάλλουν φορτώνοντάς το στον εξυπηρετητή (server). Οι συνηθισμένες αναθέσεις περιλαμβάνουν δοκίμια, εργασίες, εκθέσεις κ.λπ. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ευκολίες βαθμολόγησης.


 Έρευνες

  Η ενότητα Έρευνας παρέχει έναν αριθμό ελεγμένων οργάνων ερευνών που είναι χρήσιμα στην αξιολόγηση και παρακίνηση της μάθησης σε online περιβάλλοντα. Οι καθηγητές μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να συλλέξουν δεδομένα από τους μαθητές τους τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να μάθουν την τάξη τους και τον τρόπο που διδάσκουν.


 Exercise

Μια άσκηση είναι μια απλή αλλά ισχυρή εκχώρηση . Σε μια άσκηση ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να κάνουν ένα κομμάτι πρακτικής εργασίας.Θα μπορούσε ένα δοκίμιο ή μια έκθεση προετοιμάζοντας μία παρουσίαση, κ.α .'Οταν οι μαθητές κάνουν μία εργασία μπορούν να ελέγχουν την εργασία τους πρίν την υποβάλλουν στον εκπαιδευτή.Μόλις υποβληθεί ο εκπαιδευτής αξιολογεί την εργασίας ο ίδιος. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να βελτιώσει την εργασία του και να την υποβάλλει ξανά .Ο τελικός βαθμός είναι βασισμένος στο πόσο καλά ο σπουδαστής αξιολόγησε την εργασία του και απο την ίδια την εργασία..

 Κουίζ

  Αυτή η ενότητα δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο μάθημα ακόμα κι ανάμεσα σε δύο μαθήματα. Τα κουίζ επιτρέπουν τις πολλαπλές προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια μαρκάρεται αυτόματα και ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει αν θα δώσει βοήθεια ή αν θα δείξει τη σωστή απάντηση. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ευκολίες βαθμολόγησης.


 Exercise

Μια άσκηση είναι μια απλή αλλά ισχυρή εκχώρηση . Σε μια άσκηση ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να κάνουν ένα κομμάτι πρακτικής εργασίας.Θα μπορούσε ένα δοκίμιο ή μια έκθεση προετοιμάζοντας μία παρουσίαση, κ.α .'Οταν οι μαθητές κάνουν μία εργασία μπορούν να ελέγχουν την εργασία τους πρίν την υποβάλλουν στον εκπαιδευτή.Μόλις υποβληθεί ο εκπαιδευτής αξιολογεί την εργασίας ο ίδιος. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να βελτιώσει την εργασία του και να την υποβάλλει ξανά .Ο τελικός βαθμός είναι βασισμένος στο πόσο καλά ο σπουδαστής αξιολόγησε την εργασία του και απο την ίδια την εργασία..

 Ομάδες συζητήσεων

  Αυτή η δραστηριότητα έιναι η πιο σημαντική - εδώ συμβαίνουν οι περισσότερες συζητήσεις. Οι ομάδες συζητήσεων μπορούν να δομηθούν με διάφορους τρόπους και να συμπεριλάβουν όμοιες εκτιμήσεις για κάθε μήνυμα. Τα μηνύματα μπορούν να εμφανιστούν με ποικιλία μορφών και μπορούν να περιέχουν συνημμένα. Με τη συνδρομή σε μια ομάδα συζητήσεων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αντίγραφα κάθε νέου μηνύματος στο email τους. Ένας καθηγητής μπορεί να επιβάλλει τη συνδρομή σε όλους αν το θέλει.


 Πόροι

  Οι πόροι είναι περιεχόμενο: πληροφορίες που θέλει να περάσει στο μάθημα ο καθηγητής. Αυτά μπορεί να είναι προκαθορισμένα αρχεία φορτωμένα στον εξυπηρετητή του μαθήματος, σελίδες επεξεργασμένες απευθείας στο Moodle ή εξωτερικές ιστοσελίδες δημιουργημένες για να αποτελούν μέρος αυτού του μαθήματος.


 Chats

  Η ενότητα Chat επιτρέπει στους συμμετέχοντες να έχουν μια συγχρονισμένη συζήτηση σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο. Αυτός είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να κατανοήσει ο ένας τον άλλον και το θέμα το θέμα που συζητούν - ο τρόπος χρήσης ενός chat room είναι αρκετά διαφορετικός από τις ασύγχρονες ομάδες συζητήσεων. Η ενότητα Chat περιέχει κάποια χαρακτηριστικά για τη διαχείριση και επιθεώρηση των συζητήσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English