Πίνακας καλύτερων βαθμολογιών (League Table)

Αυτή η επιλογή μας δίνει την δυνατότητα να εμφανίσουμε ένα πίνακα βαθμολογίας στο τέλος μιας άσκησης. Αν εμφανίζεται στην σελίδα, τότε μας δείχνει μία λίστα με τα καλύτερα κομμάτια εργασιών που υποβλήθηκαν σε αυτή την άσκηση. Εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων τεθεί στο μηδέν, τότε ο πίνακας βαθμολογίας δεν εμφανίζεται στην τελευταία φάση της άσκησης.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English