Ονόματα Σπουδαστών στον Πίνακας Βαθμολογίας.

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να καθορίσετε αν τα ονόματα των σπουδαστών θα εμφανίζονται στον πίνακα βαθμολογίας στο τέλος της άσκησης. Εξ ορισμού τα ονόματα δεν εμφανίζονται, δηλαδή ο πίνακας είναι ανώνυμος.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English