Διαχείριση μιας Εργαστηριακής άσκησης.

Μια εργαστηριακή άσκηση είναι πιο σύνθετη από μια συνηθισμένη ανάθεση άσκησης. Περιλαμβάνει τρία βήματα ή φάσεις. Αυτά είναι:

1. Οργανώστε την ανάθεση της άσκησης. Η αποτίμηση της άσκησης που έχει ανατεθεί γίνεται ευκολότερα εάν είναι σπασμένη σε μικρότερα ΣΤΟΙΧΕΙΑ αξιολόγησης. Αυτό καθιστά τη βαθμολόγηση της άσκησης λιγότερο αυθαίρετη και δίνει στους σπουδαστές ένα πλαίσιο για να κάνουν την δικιά τους αξιολόγηση (δηλαδή σε ποια τμήματα της άσκησης να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα). Ο διδάσκων έχει το ρόλο της οργάνωσης των στοιχείων αξιολόγησης δημιουργώντας έτσι μία καρτέλα βαθμολογίας. (Βλ. την σελίδα εκείνη για περισσότερες λεπτομέρειες.)

Με τα στοιχεία αξιολόγησης να έχουν οριστεί, ο διδάσκοντας θα πρέπει να υποβάλει κανονικά, ένα μικρό αριθμό από μικρά παραδείγματα για το πως πρέπει να γίνει η εργασία. Αυτά θα είναι τμήματα πρακτικής εξάσκησης για τους σπουδαστές για να τα αξιολογήσουν πριν ετοιμάσουν την δικιά τους εργασία. Εντούτοις, προτού να τεθούν αυτά στην διάθεση των σπουδαστών, αυτά τα κομμάτια παραδείγματος θα πρέπει να αξιολογηθούν από τον διδάσκοντα. Αυτό παρέχει στον διδάσκοντα δείγματα από "απαντήσεις" κατά τον έλεγχο των αξιολογήσεων των σπουδαστών σε αυτά τα παραδείγματα (που θα είναι η επόμενη φάση).

Η υποβολή κομματιών παραδειγμάτων της εργασίας από τον διδάσκοντα είναι προαιρετική και για ορισμένες αναθέσεις μπορεί να μην είναι κατάλληλο να δοθούν.

2. Επιτρέψτε τις υποβολές των εργασιών των σπουδαστών. Οι εργασίες είναι τώρα στην διάθεση των σπουδαστών. Εάν ο διδάσκοντας έχει οργανώσει κομμάτια παραδείγματος της εργασίας, οι σπουδαστές πρέπει να αξιολογήσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό από αυτά. (Ο αριθμός αξιολογήσεων δίνεται όταν δημιουργείται η ανάθεση). Μόλις ένας σπουδαστής συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό αξιολογήσεων μπορεί στην συνέχεια να υποβάλει την δικιά του εργασία. Στην περίπτωση μιας ανάθεσης χωρίς να υπάρχουν παραδείγματα, οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να υποβάλουν την εργασία τους χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Το πλεονέκτημα του να μείνουν οι εργασίες στην φάση της υποβολής είναι η δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού υποβολών. Όταν στη συνέχεια, τοποθετηθούν με την σειρά οι υποβολές, στις επόμενες δύο φάσεις, θα υπάρχει καλύτερη κατανομή της εργασίας. Εάν η ανάθεση τεθεί κατ' ευθείαν στην επιλογή "επιτρέψτε τις υποβολές και την αξιολόγηση" από την επιλογή "ρυθμίσεις" (που επιτρέπεται), οι σπουδαστές που υποβάλλουν νωρίς θα έχουν τις πρόωρες υποβολές στις αξιολογήσεις και εκείνοι οι σπουδαστές που υποβάλλουν αργότερα  θα τείνουν να έχουν τις τελευταίες υποβολές για να αξιολογήσουν. Η προσθήκη μιας "καθυστέρησης" πριν από την έναρξη της αξιολόγησης θα εξομαλύνει αυτό το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό.

Όταν ένας σπουδαστής υποβάλλει ένα κομμάτι της εργασίας του, ο δάσκαλος μπορεί, εάν το επιθυμεί, να αξιολογήσει αυτό το τμήμα της εργασίας. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να ενσωματωθεί στον τελικό βαθμό του σπουδαστή. Αυτές οι αξιολογήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις φάσεις υποβολής και αξιολόγησης της ανάθεσης.

3. Επιτρέψτε τις υποβολές και τις αξιολογήσεις των σπουδαστών. Εάν η ανάθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση και από τους άλλους σπουδαστές, στους σπουδαστές που έχουν υποβάλει την εργασία τους παρουσιάζονται τώρα οι εργασίες των άλλων σπουδαστών για να τις αξιολογήσουν. Οι σπουδαστές που δεν έχουν υποβάλει ακόμα την εργασία τους έχουν ο δικαίωμα για να υποβάλουν την εργασία τους (αλλά δεν παρουσιάζονται σε αυτούς οι εργασίες των άλλων σπουδαστών για να έχουν πρόσβαση σε αυτές). Σε αυτήν την φάση, οι υποβολές, οι εκ νέου υποβολές και αξιολογήσεις των υποβολών και των εκ νέου υποβολών επιτρέπεται να γίνεται ταυτόχρονα.

Ο δάσκαλος μπορεί να θελήσει να χωρίσει την υποβολή της εργασίας και της αξιολόγησής της από τους άλλους σπουδαστές σε δύο ευδιάκριτες φάσεις, περιμένοντας όλους τους σπουδαστές να υποβάλουν την εργασία τους πρίν να περάσουν στην φάση της αξιολόγησης από τους σπουδαστές. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η φάση δεν χρησιμοποιείται καθόλου, η ανάθεση πηγαίνει από το "επιτρέψτε τις υποβολές" κατ' ευθείαν στο "επιτρέψτε τις αξιολογήσεις". Αυτό επιτρέπει στον διδάσκοντα να τοποθετήσει μια προθεσμία στις υποβολές, μετά το πέρας της οποίας η ανάθεση κινείται στη φάση "επιτρέψτε τις αξιολογήσεις".

Εάν ο διδάσκοντας, αφ' ετέρου, δεν θέλει να είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα η ανάθεση, τότε η ανάθεση ακολουθεί αυτή την φάση. Όταν επιτρέπεται η υποβολή και η αξιολόγηση ταυτόχρονα, ο διδάσκων θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του και να θέσει το Επίπεδο Κατανομής στην τιμή ΕΝΑ (ή ενδεχομένως στην τιμή ΔΥΟ) για να είναι έτσι οι κατανομές ομαλές (βλ. τη σελίδα βοήθειας σε αυτή την επιλογή για περισσότερες λεπτομέρειες). Σημειώστε με αυτό τον τρόπο μερικές υποβολές θα αξιολογηθούν από τους σπουδαστές περισσότερες φορές από ότι μερικές άλλες.

Όταν ένας σπουδαστής κάνει μια αξιολόγηση ο συμφοιτητής του μπορεί να την δει. Ο σπουδαστής που υπέβαλε την εργασία μπορεί να σχολιάσει την αξιολόγηση εάν αυτή η επιλογή έχει επιλεχθεί για την ανάθεση.

4. Επιτρέψτε τις αξιολογήσεις των σπουδαστών. Σε αυτή την φάση οι αξιολογήσεις των σπουδαστών συνεχίζονται αλλά δεν επιτρέπονται οι υποβολές, ούτε οι εκ νέου υποβολές. Οι σπουδαστές που δεν έχουν κάνει καμία υποβολή, ενημερώνονται  ότι δεν επιτρέπονται πλέον οι υποβολές και δεν τους εμφανίζεται καμία υποβολή από άλλο σπουδαστή για να αξιολογήσουν.

5. Εμφάνιση τελικής βαθμολογίας. Η τελική φάση της ανάθεσης εισάγεται για να επιτρέψει στους σπουδαστές να δουν τους τελικούς βαθμούς τους λεπτομερώς. Οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις που συμβάλλουν στον τελικό βαθμό κάθε υποβολής μπορούν να παρατηρηθούν εύκολα.

Οι σπουδαστές (και ο διδάσκων) μπορούν να δουν προαιρετικά και ένα πίνακα "συνολικός πίνακας βαθμολογίας" με όλες τις υποβολές και τις βαθμολογίες των σπουδαστών. Παρατίθενται κατά βαθμολογική σειρά με την μέγιστη βαθμολογούμενη υποβολή πρώτη.

Σε οποιαδήποτε φάση της ανάθεσης ο διδάσκοντας μπορεί να ανοίξει τη σελίδα "διαχειριστής". Αυτή παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση της ανάθεσης. Απαριθμεί τις υποβολές παραδειγμάτων του διδάσκοντα (αν υπάρχουν), τις αξιολογήσεις των σπουδαστών (στα παραδείγματα του διδάσκοντα, την εργασία τους, και στις υποβολές από τους άλλους σπουδαστές) και τις υποβολές των σπουδαστών. διδάσκων μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την σελίδα για να αξιολογήσει και να επαναξιολογήσει τις υποβολές, να διαγράψει υποβολές και αξιολογήσεις, και γενικά να παρακολουθήσει την πρόοδο της ανάθεσης.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English