Επαναβαθμολόγηση των μαθητών

Αυτό το link επανα-υπολογίζει τη "βαθμολόγηση" όλων των εξετάσεων των μαθητών. Κανονικά δεν είναι αναγκαίο να γίνει η διαδικασία της επαναβαθμολόγησης. Καινούριες εργασίες βαθμολογούνται αυτόματα από τη στιγμή που ο διδάσκων έχει βαθμολογήσει αντίστοιχη δουλειά των μαθητών.

Εάν όμως οι βαθμοί τελικώς είναι πολύ ψηλοί ή πολύ χαμηλοί, ο διδάσκων μπορεί να επιθυμεί να αλλάξει την επιλογή "Σύγκριση Εργασιών" (ανανεώνωντας την άσκηση). Η Προεπιλεγμένη τιμή αυτής της επιλογής είναι "Fair". Εάν οι βαθμοί είναι πολύ ψηλοί, τότε ορίζοντας τη βαθμολόγηση "Strict" ή "Very Strict" θα μειωθεί η κλίμακα των βαθμών. Η εναλλακτικά, εάν οι βαθμοί είναι πολύ χαμηλοί, ορίζοτνας την επιλογή " Lax" ή "Very Lax" θα αυξηθεί η κλίμακα.

Αν απαιτείται μια αλλαγή στη βαθμολόγηση τότετα βήματα είναι:

  1. Ανανεώστε την εργασία με καινούρια τιμή στην επιλογή της Σύγκρισης εργασιών.
  2. Πήγαινετε στη σελίδα διαχείρισης Εργασιών και επιλέξτε το "Re-grade Student Assessments".
Θα εμφανιστούν οι νέοι βαθμοί. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English