Απαντήσεις

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή της απάντησης, τότε οι μαθητές θα δέχονται για κάθε ερώτηση απάντηση με ένα μήνυμα για σωστό ή λάθος .

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English