Εισάγοντας νέες ερωτήσεις

 

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει για να εισαγάγει ερωτήσεις από εξωτερικά αρχεία κειμένων, που φορτώνονται μέσω μιας μορφής. Διάφορες μορφές αρχείων υποστηρίζονται:

Μορφή GIFT

Το GIFT είναι το καλύτερο διαθέσιμο φορμάτ για την εισαγωγή ασκήσεων τύπου κουίζ σε Moodle από αρχεία κειμένου. Είχε σκοπό να αποτελεί μια εύκολη μέθοδος για τους διδάσκοντες που γράφουν τις ερωτήσεις σε αρχείο κειμένων. Υποστηρίζει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, ταιριάσματος, αριθμητικές ερωτήσεις, καθώς και την εισαγωγή κενού ( _____ ) για ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών. Διάφοροι τύποι ερωτήσεων μπορούν να συνυπάρξουν σε μια άσκηση. Υποστηρίζονται επίσης γραμμές για σχόλια, τίτλοι ερωτήσεων, η ανατροφοδότηση και ποσοστά %.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Ποιος τάφηκε στον τάφο Grant ; { ~ο Grant ~οJefferson = κανένας}

Ο Grant είναι {~βαλμένος =ενταφιασμένος ~ζωντανός} στον τάφο Grant

Ο Grant τάφηκε στον τάφο Grant {ΛΑΘΟΣ}

Ποιος τάφηκε στον τάφο Grant ; { =κανείς = κανένας}

Πότε γεννήθηκε ο Ulysses S . Grant ; {#1822}

 

Μορφή Aiken

Η μορφή Aiken είναι ένας πολύ απλός τρόπος και πολύ φιλικός για δημιουργία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Για παράδειγμα:

Ποιος είναι ο σκοπός των πρώτων βοηθειών;

Α. Να σώσουμε τη ζωή, να αποτρέψουμε τον περαιτέρω τραυματισμό, να διατηρήσουμε την καλή υγεία

Β. Να παρέχουν την ιατρική περίθαλψη σε οποιαδήποτε τραυματισμένο ή πληγωμένο πρόσωπο

Γ. Να αποτρέψουν τον περαιτέρω τραυματισμό

Δ. Να βοηθήσουν θύματα που ζητούν τη βοήθεια

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α

 

Μορφή Λέξης που λείπει

Αυτή η μορφή υποστηρίζει μόνο τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε απάντηση έχει μπροστά το (~), και η σωστή απάντηση το (=). Για παράδειγμα:

Μόλις αρχίζουμε να ερευνάμε τα μέρη του σώματός μας όταν είμαστε ακόμη νήπια γινόμαστε ήδη σπουδαστές { = ανατομίας και φυσιολογίας ~πειράματος ~επιστήμης ~ρεφλεξολογίας} , και από μία άποψη παραμένουμε τέτοιοι σπουδαστές για όλη μας τη ζωή.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μορφή Λέξης που λείπει

 

Μορφή AON

Πρόκειται για μορφή αντίστοιχη με τη μορφή Λέξης που λείπει. Η διαφορά είναι ότι, μόλις εισάγουμε τις ερωτήσεις, όλες οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης μετατρέπονται ανά τέσσερις σε ερωτήσεις ταιριάσματος .

Επιπλέον, οι απαντήσεις των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής τοποθετούνται τυχαία κατά τη διάρκεια της εισαγωγής.

Το όνομα ΑΟΝ προέκυψε από μια οργάνωση που υποστήριξε την ανάπτυξη πολλών χαρακτηριστικών για ασκήσεις τύπου κουίζ.

 

Μορφή Blackboard

Πρόκειται για μέθοδο εισαγωγής ερωτήσεων που έχουν εξαχθεί από την πλατφόρμα Blackboard. Στηρίζεται στις λειτουργίες XML που συντάσσονται μέσω PHP .

 

Μορφή Course Test Manager (CTM)

Πρόκειται για μέθοδο εισαγωγής ερωτήσεων από τράπεζες ερωτήσεων CTM . Στηρίζεται στους διάφορους τρόπους πρόσβασης μιας τράπεζας ερωτήσεων, η οποία είναι σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access . Παίζει ρόλο αν η πλατφόρμα Moodle τρέχει στα Windows ή σε Linux .

Στα Windows φορτώνετε τη βάση δεδομένων ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλο αρχείο εισαγωγής στοιχείων.

Σε Linux , πρέπει να εγκαταστήσετε Windows στο ίδιο δίκτυο με τη βάση δεδομένων CTM και ένα κομμάτι του λογισμικού που λέγεται ODBC Socket Server , ο οποίος χρησιμοποιεί XML για να μεταφέρει στοιχεία στο Μoodle στον κεντρικό υπολογιστή Linux .

Παρακαλώ διαβάστε το πλήρες αρχείο βοήθειας κατωτέρω, πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μορφή.

 

Μη αυτοματοποιημένη μορφή

Εάν έχετε μια δική σας μορφή, μπορείτε να την εγκαταστήσετε οι ίδιοι μέσω mod /quiz /format /custom .php

Το ποσό νέου κώδικα που απαιτείται είναι πολύ μικρό – απλά πρέπει να προκύψει μια ενιαία ερώτηση από το δεδομένο κείμενο.

 

Αναμένονται περισσότερες σχετικές μορφές, όπως WebCT , IMS , QTI και ό,τι άλλο οι χρήστες Moodle μπορούν να συνεισφέρουν!

 

 

 

 

 

 

Importing new questions

This function allows you to import questions from external text files, uploaded through a form.

A number of file formats are supported:

GIFT format

  GIFT is the most comprehensive import format available for importing Moodle quiz questions from a text file. It was designed to be an easy method for teachers writing questions as a text file. It supports Multiple-Choice, True-False, Short Answer, Matching and Numerical questions, as well as insertion of a _____ for the "missing word" format. Various question-types can be mixed in a single text file, and the format also supports line comments, question names, feedback and percentage-weight grades. Below are some examples:

  Who's buried in Grant's tomb?{~Grant ~Jefferson =no one}
  
  Grant is {~buried =entombed ~living} in Grant's tomb.
  
  Grant is buried in Grant's tomb.{FALSE}
  
  Who's buried in Grant's tomb?{=no one =nobody}
  
  When was Ulysses S. Grant born?{#1822}
  

  More info about the "GIFT" format

Aiken format

  The Aiken format is a very simple way of creating multiple choice questions using a very clear human-readable format. Here is an example of the format:

  What is the purpose of first aid?
  A. To save life, prevent further injury, preserve good health
  B. To provide medical treatment to any injured or wounded person
  C. To prevent further injury
  D. To aid victims who may be seeking help
  ANSWER: A
  

  More info about the "Aiken" format

Missing Word

  This format only supports multiple choice questions. Each answer is separated with a tilde (~), and the correct answer is prefixed with an equals sign (=). Here is an example:

  As soon as we begin to explore our body parts as infants we become students of {=anatomy and physiology ~reflexology ~science ~experiment}, and in a sense we remain students for life.

  More info about the "Missing Word" format

AON

  This is the same as Missing Word Format, except that after importing the questions all Short-Answer questions are converted four at a time into Matching Questions.

  Additionally, the answers of multiple-choice questions are randomly shuffled during the import.

  It's named after an organisation that sponsored the development of many quiz features

Blackboard

Course Test Manager

  This module can import questions saved in a Course Test Manager test bank. It relies on different ways of accessing the test bank, which is in a Microsoft Access database, depending on whether Moodle is running on a Windows or Linux web server.

  On Windows it lets you upload the access database just like any other data import file.

  On Linux, you must set up a windows machine on the same network with the Course Test Manager database and a piece of software called the ODBC Socket Server, which uses XML to transfer data to moodle on the Linux server.

  Please read the full help file below before using this import class.

  More info about the "CTM" format

Custom

  If you have your own format that you need to import, you can implement it yourself by editing mod/quiz/format/custom.php

  The amount of new code needed is quite small - just enough to parse a single question from given text.

  More info about the "Custom" format

More formats are yet to come, including WebCT, IMS QTI and whatever else Moodle users can contribute!

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English