Ταιριάζοντας ερωτήσεις

Μετά από μια προαιρετική εισαγωγή, ο σπουδαστής βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά από υπο-ερωτήσεις και διάφορες μπερδεμένες απαντήσεις. Υπάρχει μια σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση.
Ο σπουδαστής πρέπει να επιλέξει μια απάντηση για να την ταιριάξει με κάθε υπο-ερώτηση.
Κάθε υπο-ερώτηση συμβάλει με την ίδια βαρύτητα στην συνολική βαθμολογία όλων αυτών των ερωτήσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English