Ανακάτεμα Απαντήσεων

Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε η σειρά των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση θα ανακατευθεί τυχαία κάθε φορά που ο μαθητής θα μπαινει στο κουίζ.

Φυσικά αυτό ισχύει μόνο για τις ερωτήσεις που έχουν πολλές απαντήσεις όπως των πολλαπλών επιλογών και της αντιστοιχισης.

Ο στόχος είναι απλά να γίνει πιο δύσκολο στους μαθητές να αντιγράφουν μεταξύ τους.

Αυτή η επιλογή δεν έχει σχέση με τη χρήση των τυχαίων ερωτήσεων.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English